2683041355 ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, Αρτας info@biogeitonas.gr